หมวดสินค้า

ปั้มน้ำต่างๆ

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั้มน้ำ  MAKITA 32CTH508
ปั้มน้ำออโต้ชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น 32CTH508 แรงดัน 380V มอเตอร์ 750W 1 แรงม้า ท่อดูด ...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA CR30
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น CR30 แรงดัน 220Vมอเตอร์ 200W 0.26 แรงม้า ท่อดูด 1" ท่อออก 1"ดูดน้ำ...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA JPS300
ปั้มน้ำออโต้ชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น JPS300 แรงดัน 220V มอเตอร์ 300W 0.4 แรงม้า 1แรงม้า ท่อด...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA JPS300N
ปั้มน้ำชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น JPS300N แรงดัน 220V มอเตอร์ 300W 0.4 แรงม้า 1แรงม้า ท่อดูด 1...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA JPS404
ปั้มน้ำออโต้ชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น JPS404 แรงดัน 220V มอเตอร์ 400W ครึ่งแรงม้า ท่อดูด 1-1/...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA JPS404N
ปั้มน้ำชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น JPS404N แรงดัน 220V มอเตอร์ 400W ครึ่งแรงม้า ท่อดูด 1-1/4" ท...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA JQS600
ปั้มน้ำออโต้ชนิดสูบลึก(Jet-Pump) รุ่น JQS600 แรงดัน 380V มอเตอร์ 750W 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4" ...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ  MAKITA MPN 125
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น MPN125 แรงดัน 220V มอเตอร์ 125W 0.17แรงม้า ท่อดูด 3/4" ท่อออก 3/4"...
0.00 บาท
ปั๊มน้ำ MAKITA  32CSH508
ปั้มน้ำหอยโข่ง(Non-Automatic) รุ่น 32CSH508 แรงดัน 220V มอเตอร์ 750W 1แรงม้า 
ท่อดูด 1-1/4" ท่อออ...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ MAKITA CR38A
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น CR38A แรงดัน 220V มอเตอร์ 400W ครึ่งแรงม้า 
ท่อดูด 1-1/4" ท่อออก 1-1/4...
0.00 บาท
ปั๊มน้ำ MAKITA MPN 150
ปั๊มน้ำ(Self-Priming) รุ่น MPN150 แรงดัน 220V มอเตอร์ 150W 0.2แรงม้า ท่อดูด 1" ท่อออก 1"ดูดน้...
0.00 บาท
ปั๊มน้ำ MAKITA MPN 250
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น MPN250 แรงดัน 220V มอเตอร์ 250W 0.33แรงม้า ท่อดูด 1-1/4" ท่อออก 1-...
0.00 บาท
ปั๊มน้ำ MAKITA WP 101A
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น WP101A แรงดัน 380V มอเตอร์ 1500W 2 แรงม้า ท่อดูด 2" ท่อออก 2"ดูดน้...
0.00 บาท
ปั้มน้ำ MAKITA WP 201B
ปั้มน้ำ(Self-Priming) รุ่น WP201B แรงดัน 380V มอเตอร์ 1500W 2 แรงม้า ท่อดูด 2" ท่อออก 2"...
0.00 บาท
ปั้มน้ำห้อยโข่ง  MAKITA 25CT502
ปั้มน้ำห้อยโข่ง(Non-Automatic) รุ่น 25CT502 แรงดัน 380V มอเตอร์ 200W ท่อดูด 1" ท่อออก 1"ดูดน้ำปริ...
0.00 บาท