เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 30 ปี  กลุ่มบริษัท ซีเอสบี กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงาน  บริษัทได้เล็งเห็นความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อให้เป็น ผู้นำด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งด้านการขาย การซ่อมบำรุง การติดตั้งเครื่องจักร และบริการให้เช่าเครื่องต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ได้มากที่สุด